• Ostuga üle 0 € tasuta SmartPost
  • Soodsamad hinnad kui poes
  • Kiire ostuprotsess. Registreeruda ei ole vaja
  • Ostuga üle 0 € tasuta SmartPost
  • Soodsamad hinnad kui poes
  • Kiire ostuprotsess. Registreeruda ei ole vaja

Sigma garantiiremont

Sigma toodete garantiiremonti teostab Balti Autoosad AS ja siin on nende garantiitingimused.
Kõikide garantiijuhtumite puhul peab garantiialune toode jõudma kas meie kontorisse Töökoja 9 11313 TALLINN, või Balti Autoosad AS kontorisse.

Garantiitingimused

Balti Autoosad AS teeb koostööd usaldusväärsete varuosade valmistajatehastega, kellest paljud on originaalvarustuse tootjad autotööstusele. Meie emafirmal on kogemusi erinevate tarnijatega alates aastast 1927. Tänu sellele oleme leidnud koostööpartnerid, kelle toodangut võime usaldada.


Balti Autoosad AS üldised garantiitingimused:

Garantiiajad:
Varuosadele 1 aasta või 20 000km (kumb enne täis saab)
Toodetele, millele on autovalmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küünlad jne.) lüheneb garantii autovalmistaja poolt määratud läbisõidule.

Tarvikutele 6 kuud
Tööriistad sõltuvalt tooterühmast

1. Garantii kehtib ainult Balti Autoosad AS poolt müüdud kaupadele.

2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside kulumine).

Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub Balti Autoosad AS remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
-normaalsest kulumisest
-puudulikust hooldamisest
-vealisest paigaldusest
-valest kasutamisest
-muudest välisteguritest põhjustatud vigadest
-võistlustel kasutatavate autode varuosad

3. Garantiiaeg algab kui toode müüakse lõpptarbijale või paigaldatakse Balti Autoosad AS edasimüüja poolt. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale.
Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

4. Garantiid puudutav avaldus ja vealine toode tuleb toimetada Balti Autoosad AS-le 30 päeva jooksul peale vea avastamist. Lõpptarbija suhtleb toote müünud või paigaldanud firmaga.
Garantiiavaldusele tuleb lisada:
-vealine toode
-tootekood
-toote ostmise kuupäev, arve number, Balti Autoosad AS-lt
-toote edasimüügi/kasutuselevõtu kuupäev
-kasutusel olnud aeg kilomeetrit/tundi
-vea ilmnemiskuupäev
-kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta, reg.number)
-täpne vea selgitus ja põhjus (ei aktsepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta jne)
-lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon
-garantiitalong kui see on vastaval tootel olemas

5. Balti Autoosad AS-l on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.

6. Garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid Balti Autoosade AS ei kohustu hüvitama.

7. Vealist toodet, mis on hüvitatud ei tagastata.

8. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, on Balti Autoosad AS-l õigus toode hävitada peale 30 päeva kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist.